АРХАНГАЙ АЙМГИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗАР

ARHANGAI EMGAZARАРХАНГАЙ АЙМГИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗРЫН ЗОРИЛГО ЗОРИЛТ

               АЛСЫН ХАРАА-VISION:

Байгууллагын болон орон нутгийн хөгжил, амьдралын чанарт  дэвшил гаргах

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО-MISSION:

Үр дүнтэй манлайлал бүхий хамт олныг бүрдүүлэн байгууллагын хөгжлийг хангаж, харьяа нутгийн хүн амд эрүүл мэндийн ээлтэй, чанартай, цогц тусламж, үйлчилгээг үзүүлэх замаар орон нутгийн хөгжил, амьдралын чанарыг сайжруулах

Эрхэмлэх Үнэт зҮйлс:

 • Үйлчлүүлэгч, үйлчилгээ үзүүлэгчдэд  ээлтэй, нээлттэй байх
 • Эрүүл энх, эрх тэгш байх 
 • Чанартай, хүртээмжтэй, цогц байх
 • Ёс зүйтэй, мэдрэмжтэй байх
 • Өндөр мэргэшсэн, сайн чадавхитайбайх

 

 Ажиллах зарЧим

 • Хөдөө орон нутгийн болон эмзэг, ядуу бүлгийн хүн амд түлхүү анхаарах
 • Олон нийтийн санал хүсэлт, эрэлт хэрэгцээ, нотолгоонд  тулгуурлах
 • Эрх тэгш, нээлттэй, сайн түншлэлтэй байх
 • Чадавхитай, ёс зүйтэй, харилцааны соёлтой, хариуцлагатай ажиллах
 • Тасралтгүй, тогтвортой,  үр дүнтэй, үр ашигтай  байх
 • Нийгмийн эрүүл мэнд, эрүүл мэндийн анхан шатны тусламжийн хандлагыг баримтлах
Эмнэлэг.МН Copyright © 2013